In november 2016 vierde ik met een aantal van mijn trouwe opdrachtgevers mijn 15-jarig bestaan als webdesigner. De terugblik op de vijftien jaar waarin ik websites voor hen maakte liet zien hoeveel er sinds 2001 is veranderd op internet en welke invloed de ontwikkelingen hadden op de websites die ik voor hen maakte.
De enige manier om de voortdurende ontwikkelingen bij te benen is van tijd tot tijd vooruitkijken. Een blik op de toekomst mocht tijdens mijn jubileum dan ook niet ontbreken.
Dit artikel is een weergave van mijn Jubileum Seminar; een overzicht van de trends op het gebied van websites en hoe we ze het liefst gebruiken, nu en in de nabije toekomst.

In een beleving op gaan met een Virtual Reality bril

Wat gebeurt er allemaal?

Een helikopter-view

Websites en apps zijn een marketing- en communicatie-tool, daarom keek ik om te beginnen naar de trends die de grote marketing & communicatiebureaus verwachten.
Ik ben blij verrast! Een aantal in het oog springende ontwikkelingen sluiten goed aan bij de werkgebieden van mijn opdrachtgevers én bij mijn persoonlijke voorkeuren.

 • Reclame- & communicatiebedrijven stellen vast dat we in een kantelperiode zitten. Op weg naar een nieuwe samenleving waarin machtsverhoudingen radicaal zijn omgegooid
 • Steeds meer maatschappelijke en economische activiteiten worden door burgerinitiatieven geregeld. Lokale initiatieven kunnen van onderop floreren (samen een windmolen kopen, samen je arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen in een Broodfonds)
 • Men gaat steeds meer over maatschappelijke winst praten, niet meer alleen over economische winst. Wat is je maatschappelijke footprint? Wat is je toegevoegde waarde?
 • Consumenten geven hun vertrouwen aan organisaties die dat in hun ogen verdienen. Ze zijn op zoek naar de menselijke schaal, individueel contact. Realistisch en transparant heeft de voorkeur boven geliktheid en schone schijn
 • Men verwacht dat het meeste geld gaat naar initiatieven die de gezondheid en de levenskwaliteit verbeteren
 • Ontwikkelingen gaan niet alleen snel, maar komen vaak ook onverwacht. Niet alleen technisch gezien, ook maatschappelijk. Kennis > inzicht > doen!
 • Men blijft agile werken en op zoek naar co-creatie 
 • De toekomst is aan de transformatie-economie, waarin waardevolle netwerken ontstaan om grotere problemen op te lossen. In de tijd waarin de schaal steeds groter lijkt te worden is er behoefte aan menselijke maat.

Het draait om de inhoud

Meer dan ooit draait het om de inhoud, dit is het Content-tijdperk. Mensen zoeken naar echtheid, authenticiteit, een verhaal om te delen met elkaar. Zo’n verhaal komt niet meer van boven af maar van binnenuit. Contentmarketing wordt steeds belangrijker.

Storytelling verschuift naar Interactieve Storytelling

Storytelling is al een aantal jaar populair maar verschuift naar Interactieve Storytelling. Je vertelt niet alleen het verhaal achter je dienst of product maar je nodigt je klanten en website bezoekers uit om hun verhaal daar aan toe te voegen (user generated content). Het doel is het tot leven brengen van jouw diensten en producten, het communiceren van je maatschappelijke footprint en het opbouwen van en een klantrelatie. In dit artikel, waarin de rol van motivatie binnen Gamification wordt uitgelegd zie je een geslaagd voorbeeld van Storytelling.

Dus vraag je af: wat is mijn verhaal? Waar zit mijn betrokkenheid, bij mijn vak, mijn product, omgeving, de maatschappij? Wat is mijn maatschappelijke footprint, wat is mijn toegevoegde waarde? Ga daarna opzoek naar hoe je jouw verhaal verbindt aan dat van je publiek. Wie is dat publiek en waar zijn ze naar op zoek, waar maken zij zich zorgen om? Waar hebben ze lol om? Wat verbindt jouw verhaal aan hun verhaal? En: waar ontmoet je hen?

We willen opgaan in een beleving

Door nieuwe technieken als Augmented Reality, Virtual Reality en Mixed Reality (de Hololens) raken mensen er steeds meer aan gewend dat ze kunnen opgaan in een digitale beleving. Men verwacht dat de VR-bril, nu deze veel betaalbaarder wordt voor consumenten, net zo vertrouwd gaat worden als onze mobiele telefoon.

Gamification, spelenderwijs leren

Spelelementen nemen een steeds grotere plek in binnen e-learning, de commercie en de communicatie (Gamification). Met badges en levels kun je klanten aan je binden (bij hen in zicht blijven) en hen stimuleren hun kennis te vergroten en grenzen te verleggen.

Zeg het met Video

Verhalen worden vaker in een video verteld. Met bewegende beelden en geluid mensen raken en nieuwsgierig maken naar jouw verhaal. Syndacast voorspelt dat 74% van de content in 2017 video zal zijn. Niet zo vreemd als je bedenkt dat het bekijken van een (goed gemaakte) video voor de meeste mensen meer ‘een beleving’ is dan het lezen van een tekst. Op de website van J. WALTER THOMPSON AMSTERDAM zie je op de homepage en de contactpagina hoe schermvullende video wordt gebruikt.

Wat betekent dit allemaal voor onze websites?

Alles sluit steeds meer aan op onze persoonlijke voorkeuren. Door Internet of Things, Big Data en Artificial Intelligence raken we er steeds meer aan gewend dat de informatie die we krijgen aansluit bij onze wensen en belangstelling en dat deze helemaal op ons is afgestemd. Dat onze apparaten “vanzelf” doen wat wij willen, dat we websites binnenkomen op de pagina waar precies dàt staat wat we zoeken, dat apps met ons communiceren (en ons bij de naam noemen) om ons te helpen het leven overzichtelijk en beheersbaar te houden.
Iedereen zit in zijn of haar persoonlijke bubble en samen zitten we in één groot bubble bad.

Maak je website of app gebruiksvriendelijk én een beleving

We raken steeds meer gewend aan een klantvriendelijk, helemaal op jou als persoon afgestemd geheel. Merkervaringen (of als je geen merk bent: de ervaring met jouw producten of diensten) staan of vallen bij gebruiksvriendelijkheid en gebruikers verwachten via allerlei verschillende apparaten toegang tot jouw dienst of product. Droge informatie valt weg tussen de belevingsgerichte beelden en video's, waar bezoekers de voorkeur aan geven. 
Het gebruik van apps neemt toe. Je bereikt je doelgroep door op de smartphone aanwezig zijn, want daar zitten de eyeballs.

Webdesign Trends 2017

Tot slot nog een rijtje van de visuele trends in websites in 2017:

motion graficMotion graphic gemaakt door Julien Douvier

 1. Authenticiteit uitstralen met de keuze van beeldmateriaal. Men kiest vaker voor illustraties, men kiest minder vaak voor Stockphotos
 2. In de fotografie wordt er veel geflitst, gekozen voor hoge brightness. Het gebruik van Blur of filtertjes verliest aan populariteit
 3. Het gebruik van kleine animaties in foto’s en tekeningen (dropbox) neem toe (bekijk voorbeelden van animaties in foto’s: Cinemagraphs van Ernie Buts en Motion Graphics van Julien Douvier)
 4. Video wordt steeds meer beeldvullend aangeboden (zie de website van bureau J.Walter Thompson Amsterdam) of de video die je bekijkt blijft klein in beeld terwijl je verder surft (zie o.a. op facebook)
 5. Een tijd lang werden overzichten met afbeeldingen getoond in Tile Design: alle items hebben dezelfde afmeting. Tegenwoordig wordt er vaker gekozen voor Card Design: de items verschillen onderling in afmeting (Pinterest laat zien hoe mooi dat is)
 6. Split-screen Design is bezig met een opmars. Het scherm wordt gedeeld, soms met tekst aan de ene kant en beeld aan de andere kant. Soms twee beelden naast elkaar.
 7. Beeldmateriaal wordt weergegeven in Grafische vormen of met grafische vormen er over heen
Invloed toenemend gebruik van mobieltjes op ontwerpen
 1. Mega menu: Of je nou een klein menu hebt of een menu met enorm veel items, zodra je het icoontje van het menu hebt aangeraakt vult het hele (of anders toch wel het halve scherm) zich met het menu. Op de website van NS zie je een menu dat het hele scherm in beslag neemt en op deze website, uit mijn eigen portfolio, een menu dat de helft van het beeld in beslag neemt
 2. Micro interacties, kleine verfijnde effectjes tijdens het gebruik van een website of app, worden al veel toegepast op Smartphones maar vinden ook steeds meer hun weg op grote beeldschermen in websites
 3. Grote hoeveelheden teksten zonder beeldmateriaal zijn goed leesbaar (ook op kleine schermen) door sterk gebruik van Typografie. De letters zijn - vooral op de smartphone niet meer zo klein. Een mooi voorbeeld van sterke typografie zie je in de artikelen op de website van De Correspondent
 4. Material Design, als opvolger van Flat Design voert nu nog de boventoon maar wat is de volgende stap?

Is jouw website aan vernieuwing toe?

Denk je na het lezen van dit artikel: het wordt tijd dat ik mijn website of app gebruiksvriendelijker maak? Dat ik meer aansluiting zoek met mijn doelgroep via de mobiele telefoon? Dat je de inhoud wat belevingsgerichter gaat brengen? 
pijl Laten we er een keer samen naar kijken >>

Op zoek naar een seminar over websites?

Vind je dit verhaal interessant voor een groep waar jij een Business Seminar voor organiseert? Met kleine aanpassingen stem ik de inhoud helemaal op jouw doelgroep af. Tijdens de presentatie toon ik meer beeldmateriaal dan in dit artikel. Ik vind het niet alleen hartstikke leuk om te doen, maar ik kan het ook.
pijl Boek mij om te spreken voor jouw groep >>

Business Seminar voor fotografen tijdens Shoot A'DAMMoon Tummers houdt haar Business Seminar voor fotografen tijdens Shoot A'DAM

Dit artikel is een samenvatting van mijn jubileum Seminar: ‘Met gemak de toekomst in’ dat ik, met kleine aanpassingen op 3 april onder de titel: ‘Is jouw website future proof?’ nogmaals hield als DuPho Business Seminar tijdens Shoot A’DAM 2017 voor een zaal met fotografen.